Історія Черкащини

  • Дніпро біля Канева.
    Історія Черкащини

    Історія Черкащини

    Перші поселення на території сучасної Черкаської області відомі ще в палеоліті. У західній частині регіону (сучасні Тальнівський, Уманський, Маньківський райони) 6 тис. років тому набула поширення всесвітньо відома трипільська культура. На території області виявлено понад 100 городищ, поселень і курганних могильників скіфської епохи. На початку нашої ери землі Черкащини складали ядро формування давньослов’янських племен. З писемних джерел відомо, що в ІV-VІІ ст. територію краю населяли племена союзу антів, пізніше – полян. У часи Київської Русі регіон відігравав важливу роль захисту південного порубіжжя. У Х-ХІІІ ст. укріплені міста-фортеці Воїнь, Родень, Канів, Корсунь одночасно були значними центрами ремесла, торгівлі і культури. У 1144 р. в Каневі було споруджено Успенський собор, який зберігся…